O MTH

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne powstało 1 grudnia 2011 roku, wówczas jeszcze jako tzw. stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. Jego pierwszym prezesem wybrany został Adrian A. Jojko. Jednak już w trakcie I Walnego Zebrania Członków (16 01 2012) postanowiono, że jeszcze w 2012 roku MTH zostanie przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe.

W obecnej formule prawnej Towarzystwo funkcjonuje od 26 czerwca 2012 roku, zaś w dniu 12 września 2012 roku zostało ono zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymując numer KRS 0000432457.

Towarzystwo stawia sobie za cel wspieranie badań nad przeszłością Mikołowa oraz ziemi mikołowskiej, zrzeszanie i reprezentowanie osób angażujących się aktywnie w rozwój lokalnej historiografii, upowszechnianie wiedzy o historii ziemi mikołowskiej, a także sprawowanie opieki nad materialną i kulturalną spuścizną miasta i regionu.

Zarząd III kadencji:

dr Bronisława Jeske-Cybulska – prezes
Barbara Sznober – wiceprezes, sekretarz
Piotr Grodecki – wiceprezes
Iwona Kurdziel-Drzewiecka – wiceprezes
Mariusz Dmetrecki – skarbnik
dr Grzegorz Libor – członek Zarządu
dr Grzegorz Bębnik – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Płocieniak – przewodniczący Komisji
Helena Telega – członek Komisji
Ryszard Szendzielarz – członek Komisji

Statut MTH

Deklaracja członkowska- osoby fizyczne

Deklaracja członkowska- firmy