Delegacja Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

30 września 2023

W niedzielę 17 września dr Bronisława Jeske Cybulska z Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego oprowadzała po mieście delegatów Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, którzy gościli dzisiaj w parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Mikołowie.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+