Mikołowskie pocztówki

Celem zainicjowanego przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne projektu „Pocztówki Mikołowskie” jest zebranie i skatalogowanie wszystkich dostępnych obecnie pocztówek przedstawiających miasto Mikołów, od początku istnienia tej formy korespondencji, czyli od drugiej połowy XIX wieku, aż do roku 1945.

Długofalowym celem jest również wydanie w formie książkowej albumu zawierającego wszystkie zebrane pocztówki.

MTH w ramach projektu „Pocztówki Mikołowskie” stara się więc dotrzeć do pocztówek znajdujących się w rozproszonych zasobach prywatnych, by w miarę możliwości uzyskać dostęp do ich elektronicznych obrazów, a także poszerzyć swoją wiedzę o zgłębianym temacie. Materiały te, o ile ich właściciele wyrażą na to zgodę, mogłyby później wzbogacić zasoby planowanej pozycji książkowej.

Zamieszczone pocztówki pochodzą z kolekcji Piotra Grodeckiego (chyba, że dla konkretnej kartki zaznaczono inaczej).