Mikołowska Rada Pożytku Publicznego

27 kwietnia 2022

W kwietniu 2022 w wyniku naboru kandydatów do Mikołowskiej Rady Pożytku Publicznego jednym z członków Rady został Sławomir Fudala, zgłoszony przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne. Wybrano go współprzewodniczącym rady.