Aktualności

Cmentarz żydowski w Mikołowie

19 maja 2022

MTH planuje uporządkowanie rozrzuconych części nagrobków i postawienie do pionu wywróconych przed laty macew.

We wtorek 17 maja 2022 odbyło się spotkanie połączone z wizją lokalną z reprezentantem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, osobą odpowiedzialną za zabytki ruchome, nieruchome i sakralne w naszym rejonie, inspektorem Aleksandrem Polańskim.

Na poziomie merytorycznym Mikołowskie Towarzystwo Historyczne wspierała konserwator zabytków pani Bożena Halska.

Od września 2020 roku MTH jest zrzeszone w Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich. która zajmują się ratowaniem cmentarzy żydowskich w Polsce.

Grupa Eksploracyjna MTH

28 kwietnia 2022

Sławomir Fudala i Krzysztof Płocieniak w marcu oprowadzili członków stowarzyszenia Pro Fortalicium oddział Siemianowice po Obszarze Warownym „Śląsk”, a w kwietniu prowadzili spacer historyczny „Tajemnice Lasów Mokierskich”