Upamiętnienie żołnierzy września 1939 roku

4 grudnia 2020

28 listopada 2020     

W sobotę 28 listopada 2020 roku członkowie Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego Krzysztof Płocieniak i Sławomir Fudala zamontowali na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących na Fiołkowej Górze we wrześniu 1939 roku. Za zgodą konserwatora zabytków i IPN w 2019 roku członkowie MTH przenieśli tablicę na Sośnią Górę do CEEiP ŚOB, a obecnie została ona tam na stałe zamontowana.

  
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+