Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego 23.06. 2023 r. w Muzeum w Mikołowie

23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 r. w Muzeum w Mikołowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. Oprócz sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego członkowie MTH przyjęli także zmiany w statucie zaproponowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Minutą ciszy uczczono pamięć Ryszarda Szendzielarza – zasłużonego członka-założyciela MTH, autora wielu publikacji historycznych na temat Mikołowa – który zmarł 15 czerwca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie z działalności Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w roku 2022

 

I. Przedsięwzięcia Grupy Eksploracyjnej MTH –

 1. Dworzec i stary magazyn PKP
 • podczas eksploracji dworca i starego magazynu Krzysztof Płocieniak i Wojciech Szwiec natrafili na wiele artefaktów, które przekazali pięciu instytucjom: 

– Muzeum w Mikołowie – plany i mapy kolei mikołowskiej,

– Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – cztery beczki dębowe z napisem „Woda gaśnicza” wypatrzone w magazynie PKP,

– Stowarzyszeniu Miłośników Miasta Orzesze – trzy łóżka polowe przekazane do schronu w Orzeszu,

– Muzeum Energetyki – klosze do lam  naftowych z magazynu PKP,

– Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach – stare lampy kolejowe, instrukcje oraz elementy kolejarskiego munduru.

 • Wiadukt kolejowy

– Ciągle trwają rozmowy z PKP w sprawie przekazania części wiaduktu.

– W imieniu towarzystwa w tej sprawie pismo do burmistrza wystosował prezes MTH dr hab. Grzegorz Bębnik, rozmowy prowadzi Wojciech Szwiec.

– Krzysztof Płocieniak od kwietnia do października prowadził fotorelację z przebudowy wiaduktu.

 1. Spacery historyczne:

Sławomir Fudala i Krzysztof Płocieniak:

– w marcu oprowadzili członków stowarzyszenia Pro Fortalicium oddział Siemianowice po Obszarze Warownym „Śląsk”.

– w kwietniu prowadzili spacer historyczny „Tajemnice Lasów Mokierskich” (na zdjęciach)

II. Działalność grupy zajmującej się tematyką żydowską

 1. Prace na cmentarzu żydowskim
 2. we wrześniu Marcin Piechula i Krzysztof Płocieniak brali udział w pracach  na cmentarzu żydowskim – kontynuacja prac z października 2021 r.
 3. grupa przygotowuje plan uporządkowania rozrzuconych części nagrobków i postawienie do pionu wywróconych przed laty macew. W tym celu zorganizowano spotkanie z reprezentantem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, osobą odpowiedzialną za zabytki ruchome, nieruchome i sakralne w naszym rejonie, inspektorem Aleksandrem Polańskim. Spotkanie połączone z wizją lokalną odbyło się we wtorek 17 maja 2022. Na poziomie merytorycznym Mikołowskie Towarzystwo Historyczne wspierała konserwator zabytków pani Bożena Halska.
 4. od września 2020 roku MTH jest zrzeszone w Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich. która zajmuje się ratowaniem cmentarzy żydowskich w Polsce.
 5. grupa prowadzi profil na facebooku „Cmentarz żydowski w Mikołowie” – administratorzy: dr Bronisława Jeske-Cybulska, Piotr Grodecki, Marcin Piechula

 

III. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza – plac Synagogi

10 lutego na sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy placu 750-lecia na plac Synagogi. Organizatorem działań związanych z inicjatywą byli członkowie MTH pod kierownictwem Piotra Grodeckiego.

 

IV. Publikacje

 1. Komiksu autorstwa Sławomira Fudali z ilustracjami Jacka Zygmunta otrzymał wyróżnienie – dyplom Centralnej Biblioteki PTTK – na XXX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, do którego został zgłoszony przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Katowicach. Wydawcą pozycji jest Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.
 2. „Mikołowskie Zeszyty Historyczne” nr 5

Udział w przygotowaniu 5 numeru „Mikołowskich Zeszytów Historycznych” wzięli:

– dr Bronisława Jeske-Cybulska, dr hab. Grzegorz Bębnik – przygotowanie artykułów i dokumentów do edycji źródłowej, redakcja naukowa zeszytów.

– Iwona Kurdziel-Drzewiecka – redakcja zeszytów,

– Mariusz Dmetrecki – obsługa księgowa grantu,

– Wojciech Szwiec – obsługa organizacyjna i logistyczna związana z realizacją grantu.

 1. Piotr Grodecki, Mikołów na starej pocztówce.

Oprócz autora udział w przygotowaniu publikacji wzięli:

– dr Bronisława Jeske-Cybulska, dr hab. Grzegorz Bębnik – redakcja naukowa,

– Iwona Kurdziel-Drzewiecka – redakcja albumu.

 

V. Wykłady i spacery historyczne prowadzone przez członków MTH

 1. Piotra Grodecki

– 13.10.2022 r. – promocja albumu Mikołów na starej pocztówce

– 17.11.2022 r. – spotkanie autorskie w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach realizowanego w placówce oświatowej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

– 7.12.2022 r. – wykład w PTTK w Mikołowie

 1. dr Bronisława Jeske-Cybulska

– 27. 01. 2022 – wykład „Mało znana historia Żydów w Manili” z cyklu „Nieopowiedziane. Opowieści o Żydach z Górnego Śląska” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.

– 8. 04. 2022 – wykład „Początki mikołowskiego przemysłu” w Muzeum w Mikołowie w ramach cyklu spotkań z autorami monografii mikołowskiej.

– 19. 04. 2022 – wykład w bibliotece w Wyrach „Społeczność żydowska Mikołowa” w 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

– 23. 08. 2022 – wykład w bibliotece w Mikołowie „Rozwój mikołowskiego przemysłu” w ramach projektu: „Dźwiękiem Mikołów malowany” Polskiego Związku Niewidomych koło w Mikołowie.

– 18. 10. 2022 – wykład na temat książąt pszczyńskich i ich wkładu w rozwój Śląska i ziemi pszczyńskiej na przestrzeni dziejów w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach realizowanego w placówce oświatowej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Dzieje Śląska w książkach utrwalone”.

– 21. 04. 2022 – oprowadzanie  „Śladami żydów mikołowskich” – organizowane przez bibliotekę Wyry/Gostyń  „Spacer po historii”. 

– październik 2022 – cykl spacerów historycznych  „Odkrywcy historii Mikołowa”, realizowany z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10.   Pierwszy z cyklu spacerów po Mikołowie z uczniami klasy 2a „Zagadki starego Mikołowa”.

 1. Barbara Sznober

– maj 2022, wykład w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach sesji „Śląsk szmaragdem Europy”. 

– sierpień 2022, wykład w Bibliotece Miejskiej dla Związku Niewidomych.

– wrzesień 2022, wykład o parafii ewangelickiej w Muzeum w Mikołowie.

– październik 2022, wykład w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie razem z dr Bronisławą Jeske-Cybulską. 

 1. Lidia Borowian-Cyba

– 25 listopad 2021 r. – Prezentacja i prelekcja w MP Muzealnej w Mikołowie –  „Bo wolność krzyżami się mierzy”. 80. rocznica utworzenia  Polskich Sił Zbrojnych w     ZSRS. 1941 – 2021.

– wrzesień – listopad 2022 r.

2 spotkania w Klubach Seniora w Gostyni i w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni i Wyr w powstaniach śląskich.

2 spotkania z uczniami SP w Gostyni pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni w powstaniach śląskich.

2 spotkania z uczniami SP w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Wyr w powstaniach śląskich.

 

VI. W kwietniu 2022 w wyniku naboru kandydatów do Mikołowskiej Rady Pożytku Publicznego jednym z członków Rady został Sławomir Fudala, zgłoszony przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne. Wybrano go współprzewodniczącym rady.

 

VII. MTH prowadzi konto na Facebooku. Administratorzy: Mariusz Dmetrecki, Piotr Grodecki, dr Bronisława Jeske-Cybulska, Iwona Kurdziel-Drzewiecka, Marcin Piechula, Tomasz Szydłowski.

 

VIII. Z dniem 1 maja 2022 zostało powołane Muzeum w Mikołowie (w organizacji).

Dyrektorem został mianowany członek zarządu MTH Wojciech Szwiec, który uzyskał rekomendację MTH.

Według planów w połowie 2023 roku ma się zakończyć remont willi Koja, w której będzie się mieścić muzeum.