Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MTH

8 listopada 2020

8 października 2020 roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie (Biały Domek) odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego.

Przedstawiono sprawozdania z działalności i finansowe. Po przedstawieniu pozytywnej opinii na temat sprawozdań przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Płocieniaka udzielono absolutorium dla zarządu za rok 2019, a także wybrano nowe władze. W skład nowego zarządu weszli: Bronisława Jeske-Cybulska, Iwona Kurdziel-Drzewiecka, Grzegorz Bębnik, Piotr Grodecki, Mariusz Dmetrecki, Wojciech Szwiec.  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Lucjan Smolorz, Marcin Piechula i Wiesław Malarz.