Wykład Barbary Sznober

27 sierpnia 2022

W sierpniu 2022 Barbara Sznober wygłosiła wykład w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie w ramach projektu: „Dźwiękiem i Mikołów malowany” Polskiego Związku Niewidomych koło w Mikołowie.