Wykład Barbary Sznober

27 maja 2022

W maju 2022 Barbara Sznober wygłosiła wykład w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach sesji „Śląsk szmaragdem Europy”.