Projekt „Mikołów -niezapomniana historia”.

5 października 2016

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne realizuje w tym roku projekt „Mikołów -niezapomniana historia” współfinansowany ze środków gminy Mikołów.

W ramach grantu organizujemy:
– wykłady prof. Jerzego Sperki o chrzcie Polski, dr. Grzegorza Bębnika o mikołowianach na frontach II wojny światowej i dr Bronisławy Jeske-Cybulskiej o historii Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,
– warsztaty o prowadzeniu badań genealogicznych oraz zdobywaniu i gromadzeniu wiadomości historycznych – Barbara Sznober,
– lekcje muzealne/historyczne dla uczniów szkół podstawowych – Barbara Sznober,
– spacery historyczne – Józef Żur, Mariusz Dmetrecki,
– nagrywanie i archiwizowanie rozmów ze świadkami lokalnej historii – „Mikołów – historia mówiona” – członkowie MTH,
– wydanie „Mikołowskich Zeszytów Historycznych” nr 3:

a) druk nigdy niepublikowanej kroniki parafii ewangelickiej pióra pastorów Zernecke i Wilhelma Lemona (komentarz historyczny – Barbara Sznober; edycja źródłowa – Iwona Kurdziel-Drzewiecka),
b) publikacja artykułów o:
– losach pastora Lemona (Barbara Sznober) i pastora Ledera (dr Grzegorz Bębnik)
– życiu Hermanna Mondro, mikołowskiego księgarza i wydawcy, którego grób MTH odkryło w 2015 r. (Piotr Grodecki)

Z pieniędzy otrzymanych od gminy Mikołów finansujemy jeden wykład, zakup rekordera do nagrywania świadków historii oraz skład, przygotowanie do druku (DTP) i druk „Mikołowskich Zeszytów Historycznych”. Członkowie MTH wykonują swoją pracę w ramach wolontariatu.

mikolow-niezapomniana-historia_logo_12-09-2016_wersja_1
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+