Aktualności

Wykłady Lidii Borowian-Cyba

23 listopada 2022

Od września do listopada 2022 r. Lidia Borowian-Cyba z Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego prowadziła:

– 2 spotkania w Klubach Seniora w Gostyni i w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni i Wyr w powstaniach śląskich.

– 2 spotkania z uczniami SP w Gostyni pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni w powstaniach śląskich.

– 2 spotkania z uczniami SP w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Wyr w powstaniach śląskich.

Spacer historyczny  z dr Bronisławą Jeske-Cybulską

9 listopada 2022

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Mikołów – moje miasto, moja historia” 9 listopada 2022 dr Bronisława Jeske-Cybulska poprowadziła spacer historyczny po cmentarzu przy bazylice św. Wojciecha zorganizowany dla uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 10.