Aktualności

Grupa Eksploracyjna MTH – dworzec i stary magazyn PKP

27 października 2022

W październiku 2022 r. Grupa Eksploracyjna MTH zakończyła prace na dworcu PKP polegające na podkreśleniu zarysu jednego z narożników starego dworca. Na podstawie odnalezionego projektu dworca wytyczono zarys i odkopano pozostałości fundamentów starego dworca; po sfotografowaniu fundamenty zostały zasypane i na nich został ułożony z bruku zarys dworca, a teren przywrócony do użytku publicznego.

Podczas eksploracji dworca i starego magazynu Krzysztof Płocieniak i Wojciech Szwiec natrafili na wiele artefaktów, które przekazali pięciu instytucjom: 

– Muzeum w Mikołowie – plany i mapy kolei mikołowskiej

– Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – cztery beczki dębowe z napisem „Woda gaśnicza” wypatrzone w magazynie PKP,

– Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze – trzy łóżka polowe przekazane do schronu w Orzeszu,

– Muzeum Energetyki – Czytaj więcej...