Promocja najnowszej książki Mariusza Dmetreckiego

7 czerwca 2016

W piątek 03.06 w Instytucie Mikołowskim odbyła się promocja najnowszej książki Mariusza Dmetreckiego- członka MTH.

O książce Mariusz Dmetrecki pisze: „Książka ta powstała na podstawie opracowywanych i przygotowywanych przeze mnie od 2007 roku różnych artykułów o tematyce historycznej, drukowanych na łamach lokalnego tygodnika „Dziennik Zachodni w Mikołowie” oraz wmiesięcznikach „PiK” i „Gazeta Mikołowska”, a także prelekcji i wykładów prowadzonych na zajęciach ze słuchaczami mikołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opublikowanie wspomnianych wyżej kilkudziesięciu artykułów oraz przygotowanie referatów dla UTW stanowiły pokłosie uruchomienia i otwarcia w październiku 2006 roku Miejskiej Placówki Muzealnej, z którą związałem swe zainteresowania historyczne. W niniejszej publikacji przypominam zaledwie kilka tematów poruszonych w tychże materiałach, lecz obecnieuzupełnionych i poszerzonych o pozyskane nowe dane oraz informacje.

Przedstawia ona więc epizody, faktograficzne wycinkiz historii Mikołowa. Nie są one jednak powiązane z sobą jakąś spójnością czasową, ale kryją w sobie wspólny pierwiastek lokalnego patriotyzmu. Prezentowane epizody, dla ułatwienia zrozumienia następujących po sobie wydarzeń, zostały uporządkowane (rozdziałami) chronologicznie. Jest to pozycja o charakterze popularyzatorsko-informacyjnym i nie rości sobie prawa do pracy naukowej. W takim kształcie stanowić może materiał przydatny do prowadzenia zajęć szkolnych z dziedziny regionalistyki i historii lokalnej”

mariusz_dmetrecki_epizody
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+