Upamiętnienie żołnierzy września 1939 roku

4 grudnia 2020

28 listopada 2020     

W sobotę 28 listopada 2020 roku członkowie Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego Krzysztof Płocieniak i Sławomir Fudala zamontowali na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących na Fiołkowej Górze we wrześniu 1939 roku. Za zgodą konserwatora zabytków i IPN w 2019 roku członkowie MTH przenieśli tablicę na Sośnią Górę do CEEiP ŚOB, a obecnie została ona tam na stałe zamontowana.

  

Nowe władze Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego

8 listopada 2020

21 października 2020 r. odbyło się zdalne zebranie zarządu Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. W trakcie posiedzenia, w wyniku głosowania, wyłoniono następujące osoby do władz statutowych MTH na kadencję 2020-2024:

 

dr Grzegorz Bębnik – prezes

Iwona Kurdziel – Drzewiecka – wiceprezes

Piotr Grodecki – wiceprezes

Mariusz Dmetrecki – skarbnik