Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego 23.06. 2023 r. w Muzeum w Mikołowie

23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 r. w Muzeum w Mikołowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. Oprócz sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego członkowie MTH przyjęli także zmiany w statucie zaproponowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Minutą ciszy uczczono pamięć Ryszarda Szendzielarza – zasłużonego członka-założyciela MTH, autora wielu publikacji historycznych na temat Mikołowa – który zmarł 15 czerwca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie z działalności Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w roku 2022

 

I. Przedsięwzięcia Grupy Eksploracyjnej MTH –

  1. Dworzec i stary magazyn PKP
  • podczas eksploracji dworca i starego magazynu Krzysztof Płocieniak i Wojciech Szwiec natrafili na wiele artefaktów, które przekazali pięciu instytucjom: 

– Muzeum w Mikołowie – plany i mapy kolei mikołowskiej,

– Muzeum Pożarnictwa w Czytaj więcej...

Mikołów moje miasto, moja historia

21 czerwca 2023

21.06.2023 miał miejsce kolejny spacer w ramach projektu „Mikołów moje miasto, moja historia” klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki prowadzony przez dr Bronisławę Jeske-Cybulską z MTH.