Aktualności

Promocja albumu „Mikołów na starej pocztówce” autorstwa Piotra Grodeckiego

7 grudnia 2022

13.10.2022 r. w Muzeum w Mikołowie odbyła się promocja albumu „Mikołów na starej pocztówce” autorstwa Piotra Grodeckiego

17.11.2022 r. Piotr Grodecki odbył podobne spotkanie autorskie w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach realizowanego w placówce oświatowej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, a 7.12.2022 r. miał wykład w PTTK w Mikołowie

Wykłady Lidii Borowian-Cyba

23 listopada 2022

Od września do listopada 2022 r. Lidia Borowian-Cyba z Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego prowadziła:

– 2 spotkania w Klubach Seniora w Gostyni i w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni i Wyr w powstaniach śląskich.

– 2 spotkania z uczniami SP w Gostyni pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Gostyni w powstaniach śląskich.

– 2 spotkania z uczniami SP w Wyrach pt. „My, Poloki” – mieszkańcy Wyr w powstaniach śląskich.