Aktualności

Odwiedziny potomków Janiny Bohm

30 września 2023

We wrześniu 2023 r. Mikołów odwiedzili potomkowie Janiny Bohm: Gaby Munzberg i Gaddi Bin-Nun. Janina Bohm przed wojną prowadziła popularny sklep z rowerami, aparatami fotograficznymi i maszynami do szycia. Jej córki Ewa i Dora jako jedne z nielicznych przeżyły Holokaust. Ocalały także rodzinne albumy. Członkowie Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego dr Bronisława Jeske Cybulska i Marcin Piechula stworzyli wystawę poświęconą historii tej rodziny i mikołowskiej społeczności żydowskiej, którą zobaczyli także goście z Izraela.

 

Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego 23.06. 2023 r. w Muzeum w Mikołowie

23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 r. w Muzeum w Mikołowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. Oprócz sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego członkowie MTH przyjęli także zmiany w statucie zaproponowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Minutą ciszy uczczono pamięć Ryszarda Szendzielarza – zasłużonego członka-założyciela MTH, autora wielu publikacji historycznych na temat Mikołowa – który zmarł 15 czerwca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie z działalności Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w roku 2022

 

I. Przedsięwzięcia Grupy Eksploracyjnej MTH –

  1. Dworzec i stary magazyn PKP
  • podczas eksploracji dworca i starego magazynu Krzysztof Płocieniak i Wojciech Szwiec natrafili na wiele artefaktów, które przekazali pięciu instytucjom: 

– Muzeum w Mikołowie – plany i mapy kolei mikołowskiej,

– Muzeum Pożarnictwa w Czytaj więcej...