Aktualności

Promocja „Mikołowskich Zeszytów Historycznych” nr 6

2 grudnia 2023
1 grudnia odbyła się promocja „Mikołowskich Zeszytów Historycznych” nr 6.
W czasie spotkania wykład wygłosił dr Dawid Keller – historyk, archiwista, muzealnik, doktor nauk humanistycznych. Aktualnie archiwista zakładowy w spółce z branży transportu kolejowego. 

Delegacja Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej

30 września 2023

W niedzielę 17 września dr Bronisława Jeske Cybulska z Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego oprowadzała po mieście delegatów Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, którzy gościli dzisiaj w parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Mikołowie.