Aktualności

Nowe władze Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego

8 listopada 2020

21 października 2020 r. odbyło się zdalne zebranie zarządu Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. W trakcie posiedzenia, w wyniku głosowania, wyłoniono następujące osoby do władz statutowych MTH na kadencję 2020-2024:

 

dr Grzegorz Bębnik – prezes

Iwona Kurdziel – Drzewiecka – wiceprezes

Piotr Grodecki – wiceprezes

Mariusz Dmetrecki – skarbnik

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MTH

8 listopada 2020

8 października 2020 roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie (Biały Domek) odbyło się  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego.

Przedstawiono sprawozdania z działalności i finansowe. Po przedstawieniu pozytywnej opinii na temat sprawozdań przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Płocieniaka udzielono absolutorium dla zarządu za rok 2019, a także wybrano nowe władze. W skład nowego zarządu weszli: Bronisława Jeske-Cybulska, Iwona Kurdziel-Drzewiecka, Grzegorz Bębnik, Piotr Grodecki, Mariusz Dmetrecki, Wojciech Szwiec.  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Lucjan Smolorz, Marcin Piechula i Wiesław Malarz.